Wartościowe odpady kompostowe

Segregowanie śmieci nie zawsze oznacza to samo. Najczęstszy podział przewiduje segregację na odpady plastikowe, szklane oraz makulaturę. Równie korzystny dla środowiska, jak i nas samych może okazać się podział na odpady suche oraz kompostowe. Od dawna wiedzą o tym osoby zajmujące się rolnictwem. Odpady ...

Kolektory słoneczne

Jednym z najpopularniejszych w ostatnich czasach sposobów pozyskiwania energii stał się system kolektorów słonecznych. Działają one poprzez pochłanianie energii słonecznej, która docierając do niego zamieniana jest na energie cieplną nośnika ciepła, którym może być ciecz lub gaz. Używane ...
© 2019 Ekologia. Wszystkie prawa zastrzeżone.