Kolektory słoneczne

wzw typu a

Jednym z najpopularniejszych w ostatnich czasach sposobów pozyskiwania energii stał się system kolektorów słonecznych. Działają one poprzez pochłanianie energii słonecznej, która docierając do niego zamieniana jest na energie cieplną nośnika ciepła, którym może być ciecz lub gaz.

Używane są najczęściej do podgrzewania wody użytkowej, chłodzenia budynków, czy wspomagania centralnego ogrzewania. Coraz częściej można spotkać tego typu urządzenia w gospodarstwach domowych.

Również coraz częściej władze samorządowe dążą do uzyskania dotacji z Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na instalacje kolektorów słonecznych na terenie gmin. Nie ulega wątpliwości, że jest to duży krok w kierunku ekologicznego trybu życia i poprawy warunków w jakim żyjemy. W końcu każdy z nas chciałby w zdrowym i czystym środowisku.

© 2022 Ekologia. Wszystkie prawa zastrzeżone.