Istota ekologii

Wartec krem

Pojęcia: „ekologia”, „ekologiczny” tryb życia stały się w dzisiejszym świecie bardzo popularne. Nieraz mówi się w mediach o ekologicznych samochodach, ekologicznym trybie życia. Ale co dokładnie znaczy słowo: „ekologia”?

W sensie naukowym jest to badanie struktury i funkcjonowania przyrody. Bada zależności między organizmami żywymi, a elementami przyrody nieożywionej, ich wzajemnym funkcjonowaniem i współpracą. Nas jednak powinna bardziej interesować istota ekologii jako elementu życia codziennego.


W obecnym świecie, gdzie nacisk kładziony jest na konsumpcjonizm i eksploatację wszystkiego co nam oferuje świat, ciężko jest żyć w zgodzie z naturą. Jednakże zjawisko zanieczyszczenia wód, znikania lasów oraz nadmiernej emisji dwutlenku węgla do atmosfery wpływa coraz bardziej negatywnie na nasze zdrowie.

Dlatego też należy zadać sobie pytanie czy nadal chcemy żyć w niezgodzie z naturą, tym samym szkodząc samemu sobie? Czy jednak zastanowić się co zmienić w swoim życiu, aby z przyrodą współpracować i jednocześnie żyć zdrowiej?

© 2022 Ekologia. Wszystkie prawa zastrzeżone.