Wartościowe odpady kompostowe

Segregowanie śmieci nie zawsze oznacza to samo. Najczęstszy podział przewiduje segregację na odpady plastikowe, szklane oraz makulaturę. Równie korzystny dla środowiska, jak i nas samych może okazać się podział na odpady suche oraz kompostowe. Od dawna wiedzą o tym osoby zajmujące się rolnictwem.

najczęściej kupowanym sumplementem z witaminą c jest Rutinoscorbin 25mg

Odpady „mokre” to wszystkie odpady pochodzenia biologicznego, które ulegają szybkie rozkładowi i mogą być zamienione w cenny nawóz. Oddzielanie takich odpadów od reszty śmieci nakazują regulacje prawne niektórych krajów europejskich. W Polsce temat ten nie jest dyskutowany, nie oznacza to jednak, że podobnej segregacji nie warto prowadzić. Taki podział śmieci warto wprowadzić w życie zwłaszcza wtedy, gdy posiadamy choćby niewielki ogród lub pole.

© 2022 Ekologia. Wszystkie prawa zastrzeżone.