Zagrożenia dla ekologii

po zakupieniu Babyhaler jestem bardzo zadowolony z jego działania

Ekologia, mimo korzyści jakie przynosi dla człowieka i środowiska, musi stawić czoło wielu przeciwnościom, które działają na jej szkodę. Główny problem stanowią międzynarodowe koncerny, które, dzięki swojemu monopolowi osiągają niesamowity zyski kosztem produkcji i technologii, których efekty działają negatywnie na środowisko, jak emitowanie gazów cieplarnianych do atmosfery, zanieczyszczanie wód poprzez doprowadzanie przez ścieki różnego rodzaju toksycznych odpadów.

Tego typu czynności powodują szereg innych efektów szkodliwych dla ekologii: niszczenie lasów, które przecież są niezbędne dla egzystencji człowieka poprzez dostarczanie życiodajnego tlenu, wzrost poziomu odpadów radioaktywnych, niebezpiecznych dla wszelkich organizmów żywych, czy zjawisko efektu cieplarnianego, spowodowanego wzrostem ilości gazów cieplarnianych powstałych w wyniku produkcji, które niszczą warstwę ozonową chroniącą przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym, powodującym również szereg chorób jak: udary, czy nowotwory.

Ekolodzy muszą stawić czoło tym problemom i mimo wielu sukcesów, odnoszonych głównie przez organizacje międzynarodowe, nadal istnieje realne zagrożenie dla środowiska, które w przyszłości może przynieść, przede wszystkim dla nas, fatalne skutki.

© 2022 Ekologia. Wszystkie prawa zastrzeżone.