Jak propagować ekologię?

Żyć ekologicznie to żyć w zgodzie z naturą, w zgodzie z otaczającym środowiskiem. Robimy to nie tylko dla dobra przyrody, ale przede wszystkim dla własnego zdrowia i dobrego samopoczucia. Jednakże jak przekonać do takiego postępowania innych? Najlepiej zacząć od grona najbliższych. Przypominajmy ...
© 2019 Ekologia. Wszystkie prawa zastrzeżone.