Ekologia w organizacjach międzynarodowych

Oilatum Baby krem

Propagowanie ekologii i ekologicznego trybu życia jest jednym z głównych celów jakie stawiają sobie organizacje międzynarodowe zajmujące się tego typu tematyką.

Przekonywanie do ekologii przejawia się głownie w walce z korporacjami oraz rządami państw, które prowadzą politykę przynoszącą negatywne skutki dla środowiska jak: wycinanie lasów, zanieczyszczanie wód czy powietrza.

Jedną z największych organizacji jest Greenpeace, powstała w 1971r. Do jej głównych celów należy powstrzymanie zmian klimatycznych, ochrona lasów i oceanów, czy sprzeciw wobec rozwoju energii atomowej. Innymi mniej znanymi, ale równie prężnie działającymi organizacjami są: Friends for the Earth International, Living Lakes, World Wildlife Fund i wiele innych.

Ich cele są podobne, jednak realizowane w mniejszym lub większym zakresie: ochrona gatunków zagrożonych, powstrzymywanie degradacji środowiska naturalnego na Ziemi , czy tworzenie harmonii między człowiekiem a przyrodą. Działalność tychże organizacji przynosi spory efekt, czego dowodem jest zmiana polityki państw w stosunku do środowiska poprzez propagowanie korzystania z mniej szkodliwych źródeł energii, oczyszczanie wód, czy sadzenie lasów. Bez wątpienia im większa będzie ilość ekologicznych organizacji, a ich działalność będzie przynosić efekty, tym większe mamy szanse, aby w przyszłości żyć w czystym i zdrowym środowisku.

© 2022 Ekologia. Wszystkie prawa zastrzeżone.